Hållbarhetsarbete

På Mik ALL Service AB strävar vi efter en hållbar utveckling för såväl våra anställda som vår planet. Vi tror på att ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

I vårt hållbarhetsarbete erbjuder vi ett brett sortiment av produkter tillverkade i grön PE,
som alla är baserade på etanol från sockerrör.

Klicka på bilden för att läsa mer.

De produkter vi använder i form av plastpåsar och säckar som som inte tillverkas av sockerrör är gjorda av 100 % återvunnen plast.

Cradle to Cradle

Genom den oberoende, icke vinstdrivande organisationen Cradle to Cradle Products Innovation Institute kan företag C2C-certifiera material och produkter och därmed få en kvalitetsstämpel som underlättar för kunder att välja rätt. Grundkraven för certifiering är att produkten innehåller kända material (till 100 ppm), att materialen har definierade kretslopp (kan återvinnas), att produkterna och materialen är säkra för hälsa och miljö och att produktionsprocesserna, inklusive användningen av luft, vatten och energi, fyller kraven. Sociala faktorer som arbetares villkor vägs också in i bedömningen.