Fastighetsskötsel

Vi erbjuder dig som fastighetsägare eller bostadsrättsförening möjligheten till skräddarsydda drift- och underhållstjänster för din fastighet. Du kan välja om du vill köpa en enskild tjänst eller ett komplett paket med servicetjänster. Servicetjänster som erbjuds är bland annat tillsyn och skötsel av fastighetens husbyggnader, tekniskrådgivning, kontroll av fastighetsförbrukningen av värme, el och vatten. Vi erbjuder även tillsyn över fastighetens mark och trädgård.

Fastighetsskötsel

Kontakta våra vaktmästare

MIK ALL Service AB
Växel 020 – 22 22 24
info@mikall.se

Om du behöver en kontinuerlig service av din fastighet kan vårt serviceföretag hjälpa dig med både invändig- och utvändig fastighetsskötsel, samt kan vi hjälpa dig med teknisk förvaltning och installationer. Nedan kan du läsa mer information om hur vår tjänst fastighetsservice fungerar.

Fastighetsservice för bostadsrättsföreningar

Vi kan ge dig som bostadsrättsförening en heltäckande lösning kring fastighetsskötsel och underhåll. Vi skräddarsyr tjänsten efter dina behov och önskningar för att du ska känna dig nöjd med vårt avtal. I tjänsten kan du inkludera service så som; renhållning av trapphus, sophus, källare, tillsyn av undercentraler, skötsel av portar, dörrar, tvättstugor, samt skötsel av inomhus- och utomhusmiljö. Du kan även välja att anlita oss för vår markskötsel så tar vi hand om gräs- och häckklippning, trädbeskärning, röjning, utomhusreparationer, sophantering, snöröjning, takskottning, plogning, sandning, samt målning av fasader och tillbyggnader.

Fastighetsservice för dig som privatperson

Om du som fastighetsägare behöver hjälp med drift- och underhållstjänster för din fastighet kan vi hjälpa dig. Vi kan hjälpa dig med städning av trapphus och offentliga miljöer, sophantering, gräsklippning, röjning, skötsel av portar, dörrar, tvättstugor, takskottning, snöröjning, plogning och sandning, med mer. Du som fastighetsägare bestämmer själv vilka tjänster du vill anlita oss för efter dina behov av tillsyn på fastigheten.

Varför anlita oss för tillsyn över din fastighet?

Om du ställer högre krav på din fastighet är våra tjänster perfekta för dig. Vi genomför ett löpande arbete för att hålla din fastighet i gott skick. Då den praktiska driften av din fastighet tar både mycket tid och energi kan det vara en god idé att anlita oss för att kontrollera och underhålla din fastighet. Vår personal har god erfarenhet och utbildning kring de delar din fastighetsskötsel kommer att omfatta. Samtidigt som vår personal är duktiga så ställer vi dessutom höga krav på vår service, så du kan alltid förvänta dig ett gott arbete med en trevlig personal. Välj oss om du vill ha ett nära och gott samarbete.