Slyröjning & Dikesrensning

Att röja sly, gräs och igenväxta diken kan både vara tungt och tidskrävande om man inte har rätt utrustning och kompetens. Genom regelbunden röjning och rensning öppnas landskapet upp och det vildvuxna intrycket försvinner. Vi erbjuder slyröjning, dikesrensning och gräsröjning till privatpersoner, företag, mark- och skogsägare samt tomtägare.

Be om pris/beställ slyröjning / dikesrensning

Mer information om slyröjning / dikesrensning

Offertförfrågan/beställning av slyröjning och dikesrensning

Fyll i formuläret och så återkommer vi till dig med ett pris och bekräftelse på beställningen eller om vi behöver kompletterande uppgifter.

Gradera följande begrepp från 1-5 där 5 är högst prioritet
Välj om du vill beställa eller få ett pris på tjänsten:

Mer information

Vi hjälper dig som både flyttar ut eller flyttar in

Röja sly

Vi på MIK ALL Service har lång erfarenhet av att röja sly, oavsett om det är ett skogsparti eller en igenvuxen tomt som behöver röjas. Utifrån områdets förutsättningar väljer vi rätt utrustning för att arbetet ska gå snabbt och bli professionellt utfört. Ibland är röjsåg det bästa alternativet men för kraftigare sly kan en motorsåg behövas. Vår personal har rätt utbildning som exempelvis motorsågskörkort.

Rensa diken

Ett dike måste rensas regelbundet för att fungera optimalt. Sly, högt gräs, löv och grenar dämmer upp vattnet och förhindra ett fritt flöde. Vi har rätt utrustning och kompetens för att rensa diken på ett effektivt sätt. Resultatet blir både ett välvårdat utseende samt ett väl fungerande dike.

Gräsröjning

Ett vildvuxet och högt gräs kan vara svårt att klippa ner med en vanlig gräsklippare, ofta behöver man använda en trimmer eller röjsåg för att få ett bra resultat. Långt gräs är en gynnsam miljö för exempelvis gnagare och andra skadedjur, vilket man vill undvika nära bostäder. Vi erbjuder professionell röjning av övervuxna tomter och gräsröjning i skogspartier. Vid alla typer av röjningsarbeten transporterar vi självklart bort nedklippt material om så önskas!

Ansvars­försäkring

Om olyckan skulle vara framme.

Våra städtjänster har inga bindningstider

När du anlitar vår städfirma för hemstädning eller andra städtjänster förbinder du dig inte till något kontrakt. Du kan alltså anlita oss efter ditt behov av hemstädning och du behöver aldrig känna dig tvingad att använda någon tjänst.

Nöjd-kund-garanti

Kvalitetsgaranti med åtgärd tills du är nöjd

Kollektivavtal

Vår personal har kollektivavtal som innebär schyssta arbetsvillkor och en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare.

Sekretessavtal

Vi förvarar dina personuppgifter konfidentiella i våra system.