Snöröjning och vinterunderhåll

Vi kan hjälpa dig som privatperson, företag eller kommun med renhållning och snöröjning. Under vinterhalvåret kan det vara svårt att hinna med både snöskottning och sandning på gården, gatan eller vägarna. Därför kan vi hjälpa dig som privatperson, företagare, bostadsrättsförening och kommun med all renhållning samt snöröjning under vintersäsongen.

Kontakta våra snöröjare

MIK ALL Service AB
Växel 020 – 22 22 24
info@mikall.se

När snön faller finns det stor risk för halka. Låt oss hjälpa dig att underhålla din tomt och uppfart under vinterhalvåret så kan vi minska risken för tråkiga olycksfall. Nedan kan du läsa vidare om vad som gäller kring snöskottning och vad som ingår i vår helhetslösning vid snö och halka.

Snöröjning för privatpersoner och företagare

Vi kan hjälpa både dig som privatperson, bostadsrättsförening och företagare att hålla uppfarten och gården kring fastigheten fritt från snö och halka. Vi kan hjälpa dig med allt från snöröjning till sandning av uppfarter och större ytor. Vi kan även hjälpa dig med takskottning. Kontakta oss kan vi berätta mer.

Snöröjning för kommunen

Vi kan hjälpa att hålla Örnsköldsvik- och Umeåkommuns gator och vägar fria från snö och halka. Vi kan hjälpa med snöröjning, snöskottning och sandning av allt från kommunala till enskilda vägar. Vi kan även skotta gångstigar, cykelvägar och torg om så önskas. Kontakta oss så kan vi berätta mer för dig om våra lösningar kring vinterväghållning.

Helhetslösning vid snö och halka

Vi har tagit fram en helhetslösning som passar perfekt för dig under vinterhalvåret. Där ingår skottning av tak, gård och uppfart, samt sandting. Mer information om helhetslösningen vid snö och halka uppdateras senare.