Takskottning och borttagning av istappar

Under vinterhalvåret finns stora risker för skador på din fastighet och risker för de människor som passerar förbi din byggnad om du inte skottar ditt tak. Vi är licensierade snöskottare som kan hjälpa dig med din takskottning och borttagning av istappar. Vi tar alltid stor hänsyn till takets konstruktion, allmänhetens säkerhet samt vår egen säkerhet som snöskottare.

Bilder från några takskottningar

Kontakta våra skottare

MIK ALL Service AB
Växel 020 – 22 22 24
info@mikall.se

Varför takskottning?

Du som fastighetsägare har alltid ansvar över att din fastighet är säker och inte utsätter allmänheten i fara. Under vintersäsongen kan det samlas mycket snö på ditt tak och det kan leda till snöras och istappar som faller ned från taket, vilket är väldigt riskfyllt om det finns människor som passerar på gatan nedan. Det finns även risker av skador på ditt hustak om inte regelbunden snöskottning av taket utförs. Vi kan hjälpa dig att undvika alla dessa risker. Anlita oss så tar vi hand om din takskottning.

Hur fungerar tjänsten takskottning?

Inför vintersäsongen utför vi en kostnadsfri besiktning av ditt tak för att få en uppfattning av hur takskottningen senare ska utföras på bästa sätt. Vi kontrollerar även då att det inte finns några skador sedan tidigare som behöver åtgärdas innan vintern. När snön har fallit kommer vi tillsammans överens om tid och datum för din första takskottning.

Takskottning åt dig som privatperson

Vi kan hjälpa dig som privatperson att skotta ditt tak och ta bort istappar under vintersäsongen. Det är alltid ditt ansvar som fastighetsägare att ta hand om din bostad och vi kan hjälpa dig att undvika snöras och kostsamma framtidsskador på din fastighet. Ring oss så kommer vi tillsammans på en plan som passar dig bäst.

Takskottning för dig som bostadsrättsförening

Behöver du som bostadsrättsförening hjälp med takskottning? Då har du kommit rätt. Vi hjälper fastighetsägare och bostadsrättsföreningar med takskottning och borttagning av istappar som hänger från taket för att minska risken med snöras och skador på fastighetenstak. Kontakta oss så kan vi tillsammans komma på en lösning som passar dig och ditt företag bäst under vinterhalvåret.

Höga krav på säkerheten och rätt utrustning

Våra takskottare på MIK ALL Service har många års erfarenhet vid takskottning. Vi använder oss alltid av rätt utrusning då vårt mål är att en olycka aldrig ska inträffa på grund av bristfällig utrustning eller utbildning.